Hey, ik ben Vincent

Als actieve burger zet ik mij al jarenlang in voor een betere, mooiere en groenere stad en district. Dit doe ik via deelname aan diverse burgergroepen en actiegroepen. Een van de initiatieven waar ik me al geruime tijd voor inzet is Klimaatrobuust Sint-Andries, waar we werken aan het vergroenen van de wijk. Dit doen we onder meer door het plaatsen van plantenbakken die beheerd worden door de wijkbewoners in de woonerven. Mijn groene vingers komen ook van pas in de samentuin op het Muntplein.

Daarnaast vervul ik de rol van woordvoerder voor KaaiLink, een organisatie die zich inzet voor leefbare Scheldekaaien. We verzetten ons tegen het idee om een tunnelsleuf voor autoverkeer aan te leggen ter hoogte van de Suikerrui.

Met de stuurgroep Sint-Andries, die zich inzet voor de belangen van de gelijknamige wijk, hebben we de problematiek van overlast door AirBnB's in het stadscentrum aangekaart.

Op professioneel vlak ben ik werkzaam als bio-ingenieur bij Maalderij Roosens, een diervoeder- en voedingsbedrijf, waar ik fungeer als nutritionist en plantmanager.

Lijsttrekker voor cd&v in district Antwerpen

Vandaag ben ik heel trots om aan te kondigen dat ik op 13 oktober lijsttrekker zal zijn voor cd&v in het district Antwerpen en dat Pieter De Cock onze lijsttrekker is voor de stad.  

Het engagement dat ik afgelopen jaren heb ingezet in verschillende burgerbewegingen om meer verbinding en vergroening in ons district te brengen, wil ik graag naar de politiek brengen. Want het is nodig.
We zien dat er veel aandacht en geld naar mooie projecten voor toeristen gaat, maar tegelijkertijd hebben Antwerpenaren moeite om een woning te vinden, en schreeuwen verenigingen om geschikte infrastructuur en wordt er bespaard op de dienstverlening.

Bovendien staat de leefbaarheid in veel wijken onder druk door het gebrekkig mobiliteitsbeleid van het huidige stadsbestuur. Samen met onze stedelijke lijsttrekker Pieter en heel het cd&v-team gaan we daarom werken aan een aangename, leefbare woonomgeving waar goede bereikbaarheid en verkeersveiligheid gegarandeerd zijn.

Het district is het niveau dat het dichtst bij de burger staat. Het zou daarom ook nog meer in dialoog gaan met haar inwoners en vele verenigingen. Elke straat zou moeten voelen dat er een district is dat voor hen werkt.

Ik geloof sterke centrumpartij zoals cd&v is meer dan ooit nodig in Antwerpen en geloof dat we met de hele ploeg samen een sterke koers zullen rijden.

Stem voor zekerheid

Bij de verkiezingen op 9 juni ben ik kandidaat voor van de Federale Kamer bij cd&v als 4de opvolger in Antwerpen. De inzet van deze verkiezingen is voor mij duidelijk: zekerheid. In onzekere tijden moet de politiek zekerheid bieden op het gebied van uw veiligheid, uw geld en uw welzijn.

Mijn speerpunten in deze thema’s zijn:

  • Uw geld: Een fiscale hervorming die de hardwerkende Vlaming beloont met meer netto en meer betaalbare woningen voor jongeren dankzij ons woonplan

  • Uw welzijn: Toegankelijke en betaalbare kinderopvang, werkbaar werk met flexibele werkuren, en het ondersteunen van sterke zorgende gemeenschappen

  • Uw veiligheid:  meer nabije en toegakelijke wijkpolitie die meer preventief werkt aan veilige buurten en een rechtvaardig immigratiebeleid dat ook streng is voor wie illigaal in ons land verblijft

Met uw steun kunnen we samen bouwen aan een duurzame, rechtvaardige en zorgzame samenleving. Stem voor zekerheid, stem voor cd&v!

Eedaflegging in districtsraad van Antwerpen

Op 18 maart legde ik de eed af als lid van de Antwerpse districtsraad. Ik ben heel fier dat ik kleppers als Jan Braeckmans en Orry Van De Wauwer mag opvolgen in deze functie. Heel dankbaar ook aan onze fractieleidster Annelies Thoelen voor de goede samenwerking.
Neem eens een kijkje op de pagina van cd&v district Antwerpen naar onze activiteiten als constructieve oppositie in de districtsraad.

Stad doet niet genoeg aan overvloed AirBnb’s

Met de stuurgroep Sint-Andries kaarten we de overvloed aan AirBnB’s in de binnenstad aan. Deze zorgen ervoor dat de al moeilijke woningmarkt meer en meer onder druk komt.

We vragen dat er een politiek debat komt over hoe we in de stad een goed evenwicht kunnen vinden tussen toerisme en wonen.

Doe-dag Klimaatrobuust Sint-Andries

op 21 oktober organiseerden we met klimaatrobuust Sint-Andries nog eens een doe-dag ivm de groene bakken in de buurt. Met een 20-tal buren werkten we samen aan nieuwe bakken om de oude in de wijk te vervangen.

KaaiLink actie op de kerstmarkt

“Ondertussen hebben 950 mensen ondertekend. Dat is geen slecht resultaat voor een actie op Facebook. We gaan de komende dagen ook 5.000 pamfletten bussen, waarin we onze informatieavonden aankondigen”, zegt Vincent Gysels van KaaiLink.

KaaiLink in HLN met eerste actie

Burgercollectief KaaiLink wil dat het stadsbestuur het plan voor een autotunnel ter hoogte van het Steenplein begraaft. “Die tunnel zou van de kaaien een drukke expresweg maken. Dit wordt een barrière die de mooi heraangelegde Scheldekaaien afsnijdt van de woonwijken”, zegt woordvoerder Vincent Gysels.

We use cookies to improve your experience and to help us understand how you use our site. Please refer to our cookie notice and privacy statement for more information regarding cookies and other third-party tracking that may be enabled.

Intuit Mailchimp logo
Facebook icon
Instagram icon
X icon

© 2024 Vincent Gysels